افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 July , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » الفکاف

نقل تخریب‌ها نبود، نمی‌نوشتم
3 ماه قبل

نقل تخریب‌ها نبود، نمی‌نوشتم

نقل تخریب‌ها نبود، نمی‌نوشتم؛ آن هم وقتی که با تعداد از رقبای کاندیداتوری این دوره مجلس دوست‌م؛ این چند خط را می‌نویسم در حالی که امید دارم پیش‌فرضِ دوستی‌مان خدشه‌دار نشود. آنها که می‌شناسند می‌دانند که دو سال همه‌ی وقت‌م با آقای نماینده سپری شده، از قبلِ انتخابات دوره‌ای که طی شد تا خرداد چهارصد […]