افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 20 February , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » بیمارستان بحران

بررسی پیشرفت پروژه بیمارستان بحران استان یزد
2 سال قبل

بررسی پیشرفت پروژه بیمارستان بحران استان یزد

رئیس بیمارستان بحران استان یزد در دیدار با مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان یزد، موضوع بیمارستان بحران را پیگیری کرد. در این جلسه موضوع تکمیل و بودجه بیمارستان بحران مورد بررسی قرار گرفت و برخی از مطالبات و مشکلات مردمی نیز پیگیری شد.