افزونه جلالی را نصب کنید. 14 جماد ثاني 1443 Monday, 17 January , 2022 ساعت ×

برچسب » داننشکده فنی دختران میبد

بازدید از دانشکده فنی دختران میبد
1 سال قبل

بازدید از دانشکده فنی دختران میبد

دکتر میرمحمدی از دانشکده فنی دختران میبد بازدید به عمل آورد. نمانیده مردم شهرستان های تفت و میبد در بازدید از دانشکده فنی دختران در جریان ظرفیت های این دانشکده قرار گرفت و در جلسه ای مشکلات این مجموعه آموزشی را مورد بررسی قرار داد. از فعالیت های مورد بازدید در این دانشکده، کارگاه تولید […]