افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 25 July , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » دکتر قالیباف در جریان تصویب جداول بودجه: دولت باید برای تأمین داروی سال بعد ۱۸۰ همت در نظر بگیرد تا دچار کسری بودجه یا کمبود دارو نشود.

دکتر قالیباف در جریان تصویب جداول بودجه: دولت باید برای تأمین داروی سال بعد ۱۸۰ همت در نظر بگیرد تا دچار کسری بودجه یا کمبود دارو نشود + فیلم
2 ماه قبل

دکتر قالیباف در جریان تصویب جداول بودجه: دولت باید برای تأمین داروی سال بعد ۱۸۰ همت در نظر بگیرد تا دچار کسری بودجه یا کمبود دارو نشود + فیلم

دکتر قالیباف در جریان تصویب جداول بودجه: دولت باید برای تأمین داروی سال بعد ۱۸۰ همت در نظر بگیرد تا دچار کسری بودجه یا کمبود دارو نشود.