افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » دیدار با مادری اسمانی

دیدار با مادری آسمانی+ یادداشت
2 سال قبل

دیدار با مادری آسمانی+ یادداشت

در پرواز تهران به یزد وقتی روی صندلی مشخص شده در هواپیما مستقر شدم، بانویی سالخورده اما بسیار نورانی و باصفا کنارم نشست. کیفش جلوی پایش بود؛ گفتم: مادر! اگر کیف مزاحم است، آن را بگذارم بالا؟ تشکر کرد و گفت: داخل این کیف، شیء گرانبهایی است. وقتی تعجب مرا دید، بی‌درنگ از کیفش تابلویی […]