افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » رای دکتر میرمحمدی

لحظه رای دادن دکتر میرمحمدی به اتفاق پدر مرحوم یحیی زاده + فیلم
2 هفته قبل

لحظه رای دادن دکتر میرمحمدی به اتفاق پدر مرحوم یحیی زاده + فیلم

لحظه رای دادن دکتر میرمحمدی به اتفاق پدر مرحوم یحیی زاده

دکتر سيد جلیل میرمحمدی در معیت پدر مرحوم یحیی‌زاده نماینده فقید مردم شریف تفت و میبد با حضور در آموزشگاه آیت‌الله اعرافی رای خود را به صندوق انداخت.
2 هفته قبل

دکتر سيد جلیل میرمحمدی در معیت پدر مرحوم یحیی‌زاده نماینده فقید مردم شریف تفت و میبد با حضور در آموزشگاه آیت‌الله اعرافی رای خود را به صندوق انداخت.

دکتر سيد جلیل میرمحمدی در معیت پدر مرحوم یحیی‌زاده نماینده فقید مردم شریف تفت و میبد با حضور در آموزشگاه آیت‌الله اعرافی رای خود را به صندوق انداخت.