افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 14 April , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » سالن ۱۲۰۰ نفری مجموعه ورزشی شهید چمران شهرستان تفت

پیگیری تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریالی اعتبار جهت تکمیل سالن ۱۲۰۰ نفری مجموعه ورزشی شهید چمران شهرستان تفت
3 ماه قبل

پیگیری تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریالی اعتبار جهت تکمیل سالن ۱۲۰۰ نفری مجموعه ورزشی شهید چمران شهرستان تفت

پیگیری تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریالی اعتبار جهت تکمیل سالن ۱۲۰۰ نفری مجموعه ورزشی شهید چمران شهرستان تفت