افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » طرح سوال

طرح سوال مجدد دکتر میرمحمدی از وزیر بهداشت؛ این بار در خصوص علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
3 ماه قبل

طرح سوال مجدد دکتر میرمحمدی از وزیر بهداشت؛ این بار در خصوص علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

طرح سوال مجدد دکتر میرمحمدی از وزیر بهداشت؛ این بار در خصوص علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان و کارکنان آموزش و پرورش پس از گذشت بیش از یکسال از بازنشستگی آنان
4 ماه قبل

طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان و کارکنان آموزش و پرورش پس از گذشت بیش از یکسال از بازنشستگی آنان

طرح سوال نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی از وزیر آموزش و پرورش درباره علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان و کارکنان آموزش و پرورش پس از گذشت بیش از یکسال از بازنشستگی آنان

طرح سوال نماینده تفت و میبد از وزیر میراث فرهنگی در خصوص عدم نظارت اصولی بر تورهای گردشگری
4 ماه قبل

طرح سوال نماینده تفت و میبد از وزیر میراث فرهنگی در خصوص عدم نظارت اصولی بر تورهای گردشگری

طرح سوال نماینده تفت و میبد از وزیر میراث فرهنگی در خصوص عدم نظارت اصولی بر تورهای گردشگری

طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش درباره عدم تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش
8 ماه قبل

طرح سوال از وزیر آموزش و پرورش درباره عدم تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش

طرح سوال دکتر میرمحمدی از وزیر آموزش و پرورش درباره عدم تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش

طرح سوال دکتر میرمحمدی از وزیر جهاد کشاورزی پیرامون علت افزایش قیمت مرغ و کمبود آن در استان یزد
9 ماه قبل

طرح سوال دکتر میرمحمدی از وزیر جهاد کشاورزی پیرامون علت افزایش قیمت مرغ و کمبود آن در استان یزد

طرح سوال دکتر میرمحمدی از وزیر جهاد کشاورزی پیرامون علت افزایش قیمت مرغ و کمبود آن در استان یزد