افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » عدم پرداخت وام

پاسخ بانک مرکزی به سوال دکتر میرمحمدی از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون علت اعمال سلیقه بانکها در پرداخت وام فرزندآوری و عدم پرداخت به موقع وام به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت
7 ماه قبل

پاسخ بانک مرکزی به سوال دکتر میرمحمدی از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون علت اعمال سلیقه بانکها در پرداخت وام فرزندآوری و عدم پرداخت به موقع وام به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت

پاسخ بانک مرکزی به سوال دکتر میرمحمدی از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون علت اعمال سلیقه بانکها در پرداخت وام فرزندآوری و عدم پرداخت به موقع وام به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت