افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 July , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » فرار سرمایه‌ها

آن آقا می‌گوید تو باعث فرار سرمایه‌ها شدی! سرمایه‌گذاری‌ای که جنابعالی در یکی از مناطق محروم کشور انجام دادی متعلق به زمان میرمحمدی است یا مال ۱۲ سال قبل است؟!+ فیلم
3 ماه قبل

آن آقا می‌گوید تو باعث فرار سرمایه‌ها شدی! سرمایه‌گذاری‌ای که جنابعالی در یکی از مناطق محروم کشور انجام دادی متعلق به زمان میرمحمدی است یا مال ۱۲ سال قبل است؟!+ فیلم

آن آقا می‌گوید تو باعث فرار سرمایه‌ها شدی! سرمایه‌گذاری‌ای که جنابعالی در یکی از مناطق محروم کشور انجام دادی متعلق به زمان میرمحمدی است یا مال ۱۲ سال قبل است؟! ? مردم! بحث آلودگی هوا و امنیت و فرهنگ را شما مطالبه کردید.