افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 25 July , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » مسجد حافظ و حاج زینل بشنیغان

حضور دکتر میرمحمدی در جمع نمازگزاران مسجد حافظ و حاج زینل بشنیغان
2 ماه قبل

حضور دکتر میرمحمدی در جمع نمازگزاران مسجد حافظ و حاج زینل بشنیغان

حضور دکتر میرمحمدی در جمع نمازگزاران مسجد حافظ و حاج زینل بشنیغان