افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 December , 2023 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » وام فرزندآوری

پاسخ بانک مرکزی به سوال دکتر میرمحمدی از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون علت اعمال سلیقه بانکها در پرداخت وام فرزندآوری و عدم پرداخت به موقع وام به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت
2 ماه قبل

پاسخ بانک مرکزی به سوال دکتر میرمحمدی از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون علت اعمال سلیقه بانکها در پرداخت وام فرزندآوری و عدم پرداخت به موقع وام به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت

پاسخ بانک مرکزی به سوال دکتر میرمحمدی از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون علت اعمال سلیقه بانکها در پرداخت وام فرزندآوری و عدم پرداخت به موقع وام به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت