افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 25 July , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » پرداخت مطالبات پزشکان تمام وقت جغرافیایی

مطالبه جدی دکتر میرمحمدی از دولت جهت پرداخت مطالبات پزشکان تمام وقت جغرافیایی و معلمان خرید خدمات + فیلم
2 ماه قبل

مطالبه جدی دکتر میرمحمدی از دولت جهت پرداخت مطالبات پزشکان تمام وقت جغرافیایی و معلمان خرید خدمات + فیلم

مطالبه جدی دکتر میرمحمدی از دولت جهت پرداخت مطالبات پزشکان تمام وقت جغرافیایی و معلمان خرید خدمات ?نطق ۱۹ فروردین ۱۴۰۳