افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 25 July , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » پروژه آبرسانی ۲۶۶ روستای تفت

نشست دکتر میرمحمدی با معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و نمایندگان بانکهای عامل در خصوص پروژه  آبرسانی ۲۶۶ روستای تفت
2 ماه قبل

نشست دکتر میرمحمدی با معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و نمایندگان بانکهای عامل در خصوص پروژه آبرسانی ۲۶۶ روستای تفت

نشست دکتر میرمحمدی با معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و نمایندگان بانکهای عامل در خصوص پروژه آبرسانی ۲۶۶ روستای تفت