افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 23 April , 2024 ساعت تعداد دیدگاهها : 0×

برچسب » کمیسیون تلفیق بودجه مجلس

اگر می‌خواهید بدانید تاثیرگذاری دکتر میرمحمدی در تنظیم بودجه کشور چقدر بوده، توضیحات رییس وقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که روی آنتن زنده برنامه گفتگوی ویژه خبری ایراد شده را به دقت ببینید.
2 هفته قبل

اگر می‌خواهید بدانید تاثیرگذاری دکتر میرمحمدی در تنظیم بودجه کشور چقدر بوده، توضیحات رییس وقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که روی آنتن زنده برنامه گفتگوی ویژه خبری ایراد شده را به دقت ببینید.

اگر می‌خواهید بدانید تاثیرگذاری دکتر میرمحمدی در تنظیم بودجه کشور چقدر بوده، توضیحات رییس وقت کمیسیون تلفیق بودجه مجلس که روی آنتن زنده برنامه گفتگوی ویژه خبری ایراد شده را به دقت ببینید.